راهنمایی رساله های دکتری و پایان نامه ها

 1. برآورد هزینه جرم و کاربرد آن در سیاست جنایی ایران کریم صالحی دکتری Ph.D 1391

 2. سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بن المللی محمد نوذری فردوسیه دکتری Ph.D 1391

 3. حسین ایارگر نظارت بر مجرمان خطرناک دکتری Ph.D 1393

 4. مصطفی جلالی ورنامخواستی برآورد هزینه جرم و کاربرد آن در سیاست جنایی ایران دکتری Ph.D1393

 5. اکبر لاله حمایت از مداخله کنندگان غیرمستقیم در امور کیفری و تطبیق با اسناد بین المللی کارشناسی ارشد1388

 6. علی کاظم زاده پیشگیری از بزهکاری از طریق افزایش هزینه ها کارشناسی ارشد 1388

 7. حسین پورمحی آبادی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری کودکان (مطالعه موردی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان کارشناسی ارشد 1389

 8. بررسی جرم شناختی بزه تجاوز به عنف با تاکید بر مطالعه میدانی : مسلم عمرانی رکن ابادی کارشناسی ارشد 1391

 9. معصومه گیوه چیان سدهی نقش خانواده در ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در شهرستان اراک کارشناسی ارشد 1389

 10. سروش شفیعی نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد 1388

 11. بنت الهدی موهبتی نقش نهادهای فرهنگی در پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد 1388

 12. سید مهدی شاهزاده احمدی تاثیر مدرسه بر بزهکاری کارشناسی ارشد1388

 13. حبیب الله قلعه نوعی شیوه زندگی ایمن از جرم در خانواده با نگاهی به سیاست جنایی اسلام کارشناسی ارشد 1389

 14. حمزه داودی رویکرد نظام کیفری ایران در حمایت از بهداشت عمومی با تاکید بر رویه قضایی کارشناسی ارشد1388

 15. مسعود مصطفی پور تاثیر آنومی در وقوع پدیده مجرمانه کارشناسی ارشد1388

 16. عمرالدین روستاخیز بررسی حقوقی جرم شناختی گروگان گیری کارشناسی ارشد1388

 17. حمید رضا کشاورز نقش توبه در سقوط مجازات و باز جامعه پذیری مجرمان کارشناسی ارشد1388

 18. نانوا کناری باز جامعه پذیری مجرمان پس از اجرای مجازات کارشناسی ارشد1388

 19. حسین پرتوعین الدین کارشناسی ارشد نقش خانواده در بزهکاری اطفال نوجوانان و جوانان1390 شهرستان میانه

 20. رسول جهانگیری رسا مبانی و جلوه های مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد 1387

 21. غلامرضا قربانی بررسی مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی کارشناسی ارشد1389

 22. سیده مریم حسینی مشهدی بررسی روش های پیشگیری از جم از طریق کنترل اسباب کارشناسی ارشد1388

 23. مرجان مسعودیان زاده نقش عرفها و سنن عشیره ای در پیشگیری و وقوع جرم در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1389

 24. محبوب ریاحی مدوار ضرورت واکنش افتراقی در مقابله با بزهکاری یقه سفیدها با نگاهی به سیایت کیفری اسلام کارشناسی ارشد1390

 25. زهرا کمالی جابجایی بزهکاری کارشناسی ارشد1388

 26. سعیده مومنی رنانی سیاست جنایی اسلام و ایران در قبال سو رفتار با فرزندان کارشناسی ارشد1389

 27. محمد معینی سیاست کیفری ایران در حمایت از خانواده کارشناسی ارشد1390

 28. سیده نفیسه لاجوردی تثیر عوامل سیاسی بر بزهکاری کارشناسی ارشد1389

 29. مجید دهقان منشادی کارشناسی ارشد بررسی جرم شناختی پدیده طلاق مطالعه شهرستان یزد1391

 30. لیلا زارعی نقش خانواده در باز جامعه پذیری اطفال بزهکار کارشناسی ارشد1389

 31. مجید جعفری پابندی تاثیر سلامت روانی جامعه بر پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد1389

 32. جوادرجبی سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگی کارشناسی ارشد1388

 33. سیدمحمدمهدی بابائی گسترش بزه افساد فی الارض و جرایم در حکم آن در سیاست کیفری ایران کارشناسی ارشد

 34. حسین محمدکوره پز نیمرخ جنایی بزهکاران سایبری کارشناسی ارشد 1393

 

 

آدرس محل کار :  قم، کیلومتر پنج جاده قدیم تهران، پردیس قم دانشگاه تهران، دانشکده حقوق

شماره تماس :  36166157 (9825+)

پست الکترونیکی :  mirkhalili@ut.ac.ir

 

                                       

 

Copyright http://www.drmirkhalili.ir (2016)

All rights reserved. Designed by: H & R